Ispenjan "Akademski smjer"  u Anića kuku

Ispenjan "Akademski smjer" u Anića kuku

 

Dvojica članova PD Promina M.Matetić i M.Močić ispenjali su 180-metarski smjer u Anića kuku u više dužina težine 5C. Iima naravno po alpinističkoj težini i zahtjevnijih smjerova u Anića kuku, ali je prvi put da se netko od naših članova okušao u dužinskim smjerovima na penjalištima u Velikoj Paklenici. I ovaj put prvi penje naš naiskusniji  penjač M.Matetić. Nadamo se da će biti još penjačkih aktivnosti naših članova, a našim penjačima čestitke na ispenjanom smjeru.

080
087
095
103
116
136
20945385
080
087
095
103
116
136
20945385

Vezani članci