Speleologija: U Stipanovoj Jaglini- Vinovo Gornje

Dana 30. lipnja 2010 godine članovi Speleološkog odsjeka PD Promina Drniš Šime Džapo, Mile Močić i Tomislav Jerković te uz podršku ostalih članova PD Promina Davorke Pamuković,Jose Kontića i Mira Ivića, te našeg vodića Marka Ivića i njegove obitelji posijetili smo jamu Stipanovu Jaglinu koja se nalazi na obroncima Moseća oko 2 km od zadnjih kuća u Vinovu gornjem, zaseoku Ivići. Dolaskom na uski otvor Stipanove Jagline uz mnoštvo alata Marko Ivić i naše ostalo članstvo uspijevaju otvoriti  ulaz u jamu gdje potom ulazi speleološka ekipa i spušta se na dno 35 metarske jame,te time ispunjavaju dugogodišnju znatiželju naših domaćina. Iako smo točno prije godinu dana bili u obližnjoj u seoskim legendama opjevanoj "Divojačkoj" jami ostali smo dužni stihove o istoj(u prilogu opširnije). Iako ove jame ne plijene nekom velikom dubinom svakako da ulaskom u iste nismo krili zadovoljstvo možda i zbog seoskih legendi ili zanimljivih stihova o Divojačkoj jami koja u svojoj zbirci spominje i pučka pjesnikinja Mara Ivić inače Markova strina. Puni dojmova  napuštamo Vinovo uz naše gotoljubljive i vrijedne domačine koju nisu štedjeli vremena i truda kako bi ovo naše istraživanje bilo uspiješno.

 

 

              Divojačka Jama

U Moseću našem ima jedna jama

o kojoj sam puno razmišljala sama

Nije mene zanimala njezina dubina

koliko je ona duboka aršina !!!

 

Odavno kao dite mislila sam sama

odaklen to ime  divojačka jama

Ja sam svoga upitala dida,a on

mi je virujte ovo propovida

u to davno vrime čobani se zvali,

a kasnije pastiri ime su im dali.

 

Pazi svoje stado mlada čobanica                                       

lipog vitkog stasa rumenoga lica.

Zaljubljeni mladić danima je prati

pa joj jednom reče! moja češ se zvati.

Ona njemu odgovori mali dragog boga

traži sebi drugu! ja volim drugoga.

 

On se strašno razljuti stavi je na rame

donese na vrata od duboke jame

reci da me voliš! i da češ moja biti

ili ču te jadnu u jamu baciti .

Za sve blago svita tvoja bila ne bi

ni za živu glavu neču lagat sebi.

 

Gurnu je u jamu sa vida se izgubi!!

pade na dno jame, jami dno poljubi

 

Od kada se dogodi ova strašna drama

od tada se zove Divojačka jama.

 

Grom udari momka iz vedrog neba

stigla njega božja kazna tako mu i treba

 

Jedan čoban kaže sve je to vidija,

ali se nije pojaviti smija!!.

 

Pučka pjesnikinja   Mara Ivić

 

dsc_5443
img_2739
img_2765
img_2769
img_2772
img_2774
img_2783
img_2784
img_2790
img_2794
img_2811
img_2813
dsc_5443
img_2739
img_2765
img_2769
img_2772
img_2774
img_2783
img_2784
img_2790
img_2794
img_2811
img_2813

Vezani članci