Speleološka istraživanja na Svilaji

Speleološka istraživanja na Svilaji

Tijekom srpnja članovi SO PD Promina bili su aktivni u istraživanju speleoloških objekata oko vrha Lisina (1301m) . Speleološke objekte regnosticirali su M.Matetić i Bere Mučalo iz HPD "Zolj" Vrlika . Do sada su istražena tri speleološka objekta Bukova jama -10 m, Berina jama cca '- 60 m i Kozja jama -36 koja je i topografski nacrtana. U istraživačkoj ekipi bili su T.Jerković, M.Močić i Tonko Matetić . Kako su pojedini objekti blizu ratnih zbivanja potreban je dodatni oprez. Svakako je za napomenuti da nam nije nedostajalo šumskih jagoda i malina kojih oko jamskih ulaza ima u izobilju ,a kako se objekti nalaze oko 1200 m zanimljivi su i pogledi na sve strane .

IMG_6766_Br. pločice Berine jame
IMG_6772_Još jedna Bukova ulaz
IMG_6775_Ulaz u Bukovu jamu -10 m
IMG_6776_BR.PLOČICE Bukove jame
IMG_6779
IMG_6783
IMG_6784_Ulaz u Berinu jamu
IMG_6794
IMG_6798_Na ulasku u uski dio
IMG_6801
IMG_6802
IMG_6804_Ekipa na ulazu na sigurnom od kiše i munja !!!
IMG_6807_Pogled sa Berine jame prema Peručkom jezeru
IMG_6821
IMG_6822
IMG_6832
IMG_6836_Kozja iznutra !!!
IMG_6842
IMG_6845_Ulaz u Kozju jamu
jame_naslovna
IMG_6766_Br. pločice Berine jame
IMG_6772_Još jedna Bukova ulaz
IMG_6775_Ulaz u Bukovu jamu -10 m
IMG_6776_BR.PLOČICE Bukove jame
IMG_6779
IMG_6783
IMG_6784_Ulaz u Berinu jamu
IMG_6794
IMG_6798_Na ulasku u uski dio
IMG_6801
IMG_6802
IMG_6804_Ekipa na ulazu na sigurnom od kiše i munja !!!
IMG_6807_Pogled sa Berine jame prema Peručkom jezeru
IMG_6821
IMG_6822
IMG_6832
IMG_6836_Kozja iznutra !!!
IMG_6842
IMG_6845_Ulaz u Kozju jamu
jame_naslovna

Vezani članci