OPŠ2012_Završni ispit planinarske škole 2012

10.svibnja 2012. održan je završni ispit planinarske škole u organizaciji PD "Promina" Drniš. Školu je po programu komisije za školovanje HPS-a uspješno završilo 23 polaznika; 16 polaznika iz PD "Promina" Drniš, 6 polaznika iz HPD "Zolj" Vrlika i jedan polaznik iz PD"Sv Jere" iz Skradina. Tijekom ožujka i travnja odrađeno je 6 izleta i obrađeno 10 tematski različitih predavanja koja su održana u prostsorijama pl. društva u Drnišu. Sam ispit sastojao se od pismenog i usmenog dijela u kojem je provjereno znanje iz obrađenih tema. Koristimo i ovu priliku za zahvalu svim predavačima iz HGSS-a stanice Split i Šibenik , Alpinističkog kluba Zadar, Jugani Kravar djelatnici Doma zdravlja u Drnišu kao i Mili Močiću , Josipu Matiću -Piliju, Mladenu Matetiću, Toniju Paratu i Josipu Matiću-Docu članovima PD Promina koji su sudjelovali u realizaciji ove škole , te naravno Mladenu Mužiniću -Frfi i Darku Gavriču-Čerči koji su dostavili potreban program i pomagali u realizaciji predviđenog programa škole. Svakao na zadovovoljstvo svih prisutnih i osluškujući komentare na završnom ispitu škola je bila više nego uspješna i nadamo se da će postati tradicija u školovanju novih planinara u našem gradu. Više o tijeku škole i završnom ispitu na facebook grupi PD Promina.

052
053
054
055
056
057
052
053
054
055
056
057

Vezani članci