Temeljem čl. 21. Statuta P.D. „Promina“ Drniš sazivamTemeljem čl. 21. Statuta P.D. „Promina“ Drniš sazivam

 

REDOVNU IZBORNU SKUPŠTINU PLANINARSKOG DRUŠTVA „PROMINA“

koja će se održati 17. svibnja 2018. god. (četvrtak) u zgradi Gradske

uprave (velika vijećnica na katu) Drniš, Trg Kralja Tomislava 1, s

početkom u 19.30 sati.

 

Predlaže se slijedeći 

DNEVNI RED:

 

  • Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  • Izvještaj o radu P.D. „Promina“
  • Financijski izvještaj P.D. „Promina“
  • Izvještaj Nadzornog odbora
  • Izbor predsjednika, dopredsjednika i tajnika, te tijela Društva( Izvršni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti)
  • Razno.

 

Pravo sudjelovanja na Skupštini imaju članovi P.D. „Promina“.

S poštovanjem, 

 

P.D. „Promina“

Tomislav Jerković, predsjednik

FaLang translation system by Faboba

Prijavnica za volontiranje - ProminaTrail 2021